Andakt
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Under fastan läste vi Lukasevangeliet och fram till pingst kommer vi att lägga upp tio studier om Efesierbrevet. Det här är den femte delen. 

Den här andaktsserien pulblicerades för första gången som en uppföljning till temadagen Rotad, rustad, riktad och är skriven av Rosina Johansson, Evelinn Björk, Erika Norberg och Marina Johansson. Varje del innehåller en sång, en del ur Efesierbrevet att läsa, en reflektion och frågor att fundera på enskilt eller diskutera tillsammans med en grupp.

Här finns en Spotifylista med alla sånger som ingår i vår uppföljningsserie.
Här finns en spellista på Youtube med alla sånger som ingår i vår uppföljningsserie.

 

Dagens uppdrag

1. Läs Efesierbrevet 3:20-21.
2. Lyssna på sången Set A Fire av Will Reagan och läs översättningen av texten (nedan).
3. Läs sedan reflektionen nedan och fundera på dina svar på frågorna. Samtala gärna tillsammans med andra om frågorna, bibeltexten och sången.

 

ÖVERSÄTTNING av Set A Fire - Will Reagan

Det finns ingen annanstans där jag
hellre vill vara än här i Din kärlek

Tänd en eld i min själ
som jag inte kan hejda
eller kontrollera
Jag vill ha mer av Dig Gud
Jag vill ha mer av Dig Gud

Fyll på
Jag vill ha mer
Jag vill ha mer
Jag vill ha mer
Jag vill ha mer
Jag vill ha mer
Jag vill ha mer av Dig
Låt det flöda över

Det finns ingenstans jag hellre vill vara
Ingenstans jag hellre vill vara
Ingenstans jag hellre vill vara
Än här in Din kärlek
här i Din kärlek

REFLEKTION av Evelinn Björk

Den här sången skulle kunna vara min dagliga bön. Den vore faktiskt helt perfekt för det. Kort och koncis, lätt att memorera och passar i alla lägen.

Det är en sång som jag kan vila till och hämta kraft ur när det gäller. Jag blir lugn och laddad på samma gång när jag hör den. Det som annars är distraherande faller bort, och jag påminns om vad som faktiskt spelar roll. Om jag står inför en riktig utmaning, eller bara har en lugn stund av bön för mig själv, så triggar den här texten någonting i mig. Oavsett om jag är medveten om det eller inte.

Vare sig man bara behöver vara i Guds kärlek, eller verkligen känna det där överflödet av en ohejdbar eld, så säger den här texten det för en.

I Ef 3:20 står det:

Han som verkar i oss med sin kraft och
förmår göra långt mer än vi kan begära
eller tänka.

Bara tänk – att leva varje dag i Guds kärlek, när Hans härlighet flödar fritt, och vi varken kan hejda eller kontrollera det. Vad skulle hända då? I mig, i vardagslivet, i församlingen… det är ganska svårt att tänka sig.

Men vad vi vet är att Gud förmår göra långt mer än vad vi i våra vildaste fantasier kan komma på… i sin kraft… som verkar i oss.

Även om jag vill förstå så är det för stort. Men det är inte brist på förståelse, insikt eller kunskap som hindrar att Guds kraft får flöda över – snarare brist på tro, frimodighet, förtröstan. I mitt fall behöver det tacklas dagligen, och vad jag vet att jag kan göra är att be. 

”Det finns ingenstans jag hellre 
vill vara än här i Din kärlek. 
Jag vill ha mer, mer, mer, 
mer, mer, MER av Dig.
Låt det flöda över! Amen”

FRÅGOR att fundera på själv eller gärna samtala om i grupp:

  • Fick du några tankar när du lyssnade på sången?
  • Vad tänker du när du läser Ef 3:20-21?
  • Hur gör du för att hämta kraft när du behöver det?
  • Finns det någon bön du ber regelbundet?